Nejlepší citáty o počestnosti-cti

Cohenův zákon: lidé se dělí pouze na dvě skupiny: na poctivé a nepoctivé; ti poctiví provádějí toto dělení.

Murphy