Nejlepší citáty o vzdělání

Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme.

Gotthold Ephraim Lessing

Nejlepší citáty o...: