Nejlepší citáty o rozdávání se

A když oni jedli, vzav Ježíš chléb, a dobrořečiv, lámal, a dal učedníkům, a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé.

Bible

Nejlepší citáty o...: