Nejlepší citáty o inteligenci

Inteligence je ona schopnost mysli, jíž se zajišťuje řád v situaci dosud pokládané za neuspořádanou.

H. F. Fatmi

Nejlepší citáty o...: