Citáty o žárlivosti

Nejlepší citáty o žárlivosti...

Nejlepší citáty o žárlivosti

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost.

Ferdinand Victor Eugène Delacroix

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Člověk není nikdy žárlivější, než když začíná ochabovat v lásce. Pak už nevěří tomu druhému, protože cítí, jak málo se dá věřit jemu samému.

Franz Grillparzer

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

A tak člověk, který na všechny žárlí, zůstane navždy chuďasem.

Stendhal

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Žárlivost přece nezačíná člověkem a taky jím nekončí. Začíná vzduchem, který milovaný člověk dýchá, a nikdy nekončí. Ani smrtí.

Erich Maria Remarque

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

A Jean zabil Madeleine. Přibližně v té době přestala Madeleine Jeana podvádět.

Alphonse Allais

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Pravému žárlivci je všecko příčinou podezření, všecko je předmětem neklidu. Žena ho uhrazuje už jenom tím, že žije a dýchá. Děsí se těch úkonů vnitřního života, těch různých tělesných i duševních hnutí, které činí z ženy bytost od něho odlišnou, nezávislou, pudovou, dvojsmyslnou a často nepochopitelnou. Trpí tím, že kvete sama ze sebe jako krásná rostlina, aniž může nějaká milostná moc zadržet a uchopit to vše, co šíří do světa vonného v této pohnuté chvíli, která je mládí a život.

Anatole France

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Když se člověk žení, je konec všemu. Žárlivá náklonnost ženy, ona podezřívavá, nepokojná a tělesná náklonnost nestrpí vedle sebe vroucné a vřelé příchylnosti, oné příchylnosti ducha, srdce a důvěry, jež existuje mezi dvěma muži.

Guy de Maupassant

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Byla od přírody žárlivá, což jest jedna z hlavních vlastností pořádné ženské.

William Makepeace Thackeray

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Žárlivost je cit, který v nás dokáže rozbušit srdce mnohem prudčeji než láska.

Adolf Heyduk

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Já nejsem žárlivá - ale nepochopím, co na ní vidí!

Alan Patrick Herbert

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Klepy jsou pravý důvod k žárlivosti, nevěra je až druhořadá.

James Hilton

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Scény žárlivosti jsou pro vývoj lásky stejně nezbytné jako válečné konflikty pro vývoj civilizace.

Sarah Bernhardtová

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Žárlivost by nikdy neměla vyústit až v jakousi hořkost, že někdo jiný je lepší než já. Spíš to může být hořkost z mé vlastní nedostatečnosti.

Ladislav Smoljak

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Žárlivost je stín nevěry.

Holandská přísloví

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Největší ctnosti vzbuzují největší žárlivost. Veliká ušlechtilost má za následek ten nejhorší nevděk. Je příliš namáhavé být spravedlivý vůči tak vynikajícím zásluhám.

Luc de Clapiers Vauvenargues

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Žárlivost je předplatné na pomstu za případnou nevěru.

Clarissa Grimstonová

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Čím pěknější jablíčko poznání, tím ošklivější červ žárlivosti, kterého s ním polknete.

Ladislav Muška

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Žárlivost je bližní příbuzná závisti, než lásce.

Fernán Caballerová

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Není divu, že na mě Raffael žárlil, neboť vše, co o umění věděl, se naučil ode mě.

Michelangelo Buonarroti

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Žárlivost je oheň - parohy se v něm snad scvrknou, ale ten zápach!

Jonathan Swift

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Žárlivost je v jistém ohledu oprávněná a rozumná, protože chce uchovat to, co máme v majetku. Závist je naproti tomu žárlivost na to, co má někdo jiný.

Francois de la Rochefoucauld

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Žárlivost, to je umění působit sobě více zla než druhým.

Alexandre Dumas mladší

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Žárlivost je normální pocit. Avšak chování, které často vyvolává, je často iracionální.

Leo Buscaglia

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Žárlivost je bližší příbuzná závisti než lásce.

Fernán Caballerová

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o žárlivosti

Žárlivost sladí lásku, ačkoliv sama žárlivost je trpká.

Anglická přísloví

Nejlepší citáty o...: 

Pages

Subscribe to RSS - Citáty o žárlivosti