Citáty o zákonech

Nejlepší citáty o zákonech...

Nejlepší citáty o zákonech

Fyzikální zákon by měl být i matematicky krásný.

Paul Adrien Maurice Dirac

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Jsme služebníky zákonů, abychom mohli být svobodní.

Marcus Tullius Cicero

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Jak vychovat syna ke skutečné mravnosti? Způsobit, aby žil v obci s dobrými zákony.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

K čemu jsou zákony tam, kde jedině peníze vládnou?

Petronius

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Demokracie je zákonnost, přísné dodržování zákonů jak mocenskými orgány a organizacemi, tak i všemi občany.

Michail Sergejevič Gorbačov

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Bdělým svědčí právo.

Latinské přísloví

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Jednej podle maxim, které mohou mít zároveň za předmět samy sebe jako obecné přírodní zákony.

Immanuel Kant

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Kde soudí ten, kdo obviňuje, tam platí násilí, a nikoliv zákon.

Publilius Syrus

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Čím horší je stát, tím více má zákonů.

Publius Cornelius Tacitus

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Bratří, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon.

Bible

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: Čas.

Napoleon Bonaparte

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Existuje všeobecný zákon, který přikazuje rodit se a umírat.

Publilius Syrus

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Čím zkaženější stát, tím více má zákonů.

Publius Cornelius Tacitus

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Čest, zákon a oko nestrpí žertu.

Srbské přísloví

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Co jednou vstoupí do prostoru a času, musí se také podřídit zákonům prostoru a času.

Ludwig Feuerbach

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Bránit se proti násilí násilím dovolují totiž všechny zákony a veškeré právo.

Paulus

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Autorita, nikoliv pravda, dělá zákon.

Latinské přísloví

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Když jsou lidé čestní, zákony mají smysl, když jsou zkorumpovaní, zákony se porušují.

Benjamin Disraeli

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Kde není zákon, není zločin.

Latinské přísloví

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Jakmile byl vytvořen zákon, objevil se podvod.

Italské přísloví

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude hrát žádnou roli, kdo vytváří zákony.

Solomon Rothschild

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Co nepřipouští přirozenost, to nestvrzuje žádný zákon.

Aulus Cornelius Celsus

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Blaho lidu ať je nejvyšším zákonem.

Marcus Tullius Cicero

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Je nemálo těch, kteří prostoupeni zhoubnými principy dychtí po revolučním převratu, jejichž hlavním cílem je rozvířit nepokoj a podněcovat své druhy k násilným činům. Zákonná moc by měla zasáhnout a zabránit takovýmto buřičům v činnosti, aby pracující třídy nebyly jejich zchytralostí svedeny na scestí a aby právoplatní vlastníci nebyli vystaveni plenění.

Lev XIII.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o zákonech

Kolik asi vyšetřujících soudců by mohlo být zadrženo na základě zákona, podle něhož vyšetřují?

Seneca

Nejlepší citáty o...: 

Pages

Subscribe to RSS - Citáty o zákonech