Citáty o víře

Nejlepší citáty o víře...

Nejlepší citáty o víře

Chcete-li, aby vám lidé věřili, musíte učinit pravdu neuvěřitelnou.

Napoleon I. Bonaparte

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Je víra ničemu nerozumět a jen zcela podrobovat přesvědčení podle církve?

Jan Kalvín

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Je lepší stokrát zemřít bolestivou smrtí, než ztratit víru v podstatu sebe sama.

K. Hoch

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Co chceme, tomu ochotně věříme, a doufáme, že si i ostatní myslí, co si myslíme sami.

Gaius Iulius Caesar

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.

Gilbert Keith Chesterton

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Ateisté jsou jediní, kteří zůstávají věrni bohu, na nějž nevěří.

Gabriel Laub

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

A skladu těla vaše na špalky ukydaných bohů vašich, a duše má bude vás nenáviděti. I bude země vaše vyhubena, a města vaše zpustnou. Kteříž pak ještě pozůstanou z vás, uvedu strach na srdce jejich v krajinách nepřátel jejich, tak že zažene je chřest listu větrem chřestícího. A padnou, an jich žádný honiti nebude.

Hospodin

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Jak dobré je milovat a nevyčerpatelně věřit.

Romain Rolland

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Člověk přece musí něco chtít, musí mít před sebou nějakou cestu, o které ví, kam vede. A když věří, že je správná, má po ní jít a třeba i zakopávat o kameny. Pamatujme, že kdo píše pro hlupáky, nalezne vždy široký okruh čtenářstva.

Tolstoj

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Bůh, to je vlastně víra sama.

Alain-Fournier

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Bože, dej ať se smířím s tím, co změnit nemohu. Bože, dej, ať změním to, co změnit mohu. Bože, dej, ať jedno od druhého rozeznám.

František z Assisi

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Ať tvrdí, že moře ubývá, že láska umírá, já nevěřím.

Autor neznámý

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Když zmizí zbožnost vůči bohům, mizí také víra a soudržnost lidského rodu a nejskvělejší ctnost, spravedlnost.

Marcus Tullius Cicero

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni.

Lev Nikolajevič Tolstoj

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Chtěl ji vidět tak, jak ji pánbůh stvořil. Když se mu podvolila, ztratil víru v boží existenci.

Huptych

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.

Albert Einstein

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Člověk je to, v co věří.

Anton Pavlovič Čechov

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Bez víry ve své schopnosti a své síly nelze podniknout žádné dílo.

Naděžda Konstatinovna Krupská

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Ať je to již víra náboženská, víra národní, politická nebo víra v krásu a v potřebnost nějakého díla, každá společenská víra obdivuhodně posiluje lásku.

André Maurois

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Kdo nic neví, musí všemu věřit.

Jan Neruda

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Ať je to již víra náboženská, víra národní, politická nebo víra v krásu a v potřebnost nějakého díla, každá společenská víra obdivuhodně posiluje lásku.

André Maurois

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Nevěř nikomu, s kým jsi ještě bečku soli nevyjedl.

Walther von der Vegelweide

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře¨

Alláh je velký, ale velblouda si radši přivaž.

Arabské přísloví

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Nezapomínejme, že víra neznamená všemu věřit, právě tak jako věda neznamená všechno vědět.

Patricie Holečková

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o víře

Každá víra je redukovatelná na zoufalou snahu po pevné půdě.

Ladislav Klíma

Nejlepší citáty o...: 

Pages

Subscribe to RSS - Citáty o víře