Citáty o vědění

Nejlepší citáty o vědění...

Nejlepší citáty o vědění-věda

Ani jeden velký objev se nezrodil bez smělého odhadu.

Isaac Newton

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Objev jaderné energie nepřinesl nové problémy. Pouze učinil naléhavějším nutnost vyřešit existující problémy.

Albert Einstein

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Statistika je jediná věda, která při použití stejných vzorců umožnuje různým expertům dostat různé výsledky.

Evan Esar

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Cílem vědy není otvírat dveře nekonečné moudrosti, nýbrž vytknout meze nekonečnému omylu.

Bertolt Brecht

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie.

Albert Einstein

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Neexistuje žádný kvantový svět. Existuje pouze abstraktní kvantový popis.

Niels Bohr

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Klíč ke vší vědě je otazník.

Honoré de Balzac

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Ekonomie jako pozitivní věda je tělem zkusmo přijatých zevšeobecnění o ekonomických jevech, která mohou být používána pro předvídání následků změn okolností.

Milton Friedman

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

U nás se vždy platilo více za muziku než za fyziku, a proto tady není žádný Einstein.

Jan Werich

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Průměrní učenci se staví k vědě jako krmená husa ke krmení: Jen proboha už ne víc.

Hermann Julius Oberth

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Kde není honorář, není věda.

Aristofanés

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Historie je věda o tom co se nikdy nestane dvakrát.

Paul Valéry

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Dostojevskij mi dal víc, než kterýkoli myslitel ve vědě, víc než Gaus.

Albert Einstein

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Věda je jako sex. Jistěže má nějaké praktické výsledky, ale proto ji přece neděláme.

Richard Phillips Feynman

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Vědcovy předsudky se nazývají "teorie".

Mark Twain

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Fyzikům nezbývá nic lepšího než chodit s ustaranými tvářemi a smutně si stěžovat, že v pondělí, ve středu a v pátek musejí na světlo hledět jako na vlnu, zatímco v úterý, ve čtvrtek a v sobotu ho berou jako částici. A v neděli se prostě modlí.

Banesh Hoffmann

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Jsem přesvědčen, že vědecké poznání je jedním z vrcholů lidského úsilí. Netvrdím, že poznání nemůže nikdy způsobit zlo. Tvrdím však, a to velmi důrazně, že poznání neporovnatelně častěji přináší užitek než škodu, a strach z poznání je mnohem škodlivější.

Bertrand Russell

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Není běžnějšího omylu než věřit, že když provedeme dlouhé a přesné matematické výpočty, je pak aplikace výsledku na nějaký fakt v přírodě absolutně jistá.

Alfred North Whitehead

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Statistika je jediná věda, která při použití stejných vzorců umožnuje různým expertům dostat různé výsledky.

Evan Esar

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Jednoho dne vyskočí z vědcova mozku stroj, nebo síla tak mocná, tak absolutně strašlivá, že každý muž, bojovník, který se postaví mukám a smrti, aby zastavil smrt a muka, bude zděšen, a tak navždy opustí válčení.

Thomas Alva Edison

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Francouzi chodí k prvnímu přijímaní, aby skoncovali s náboženstvím, skládají maturitu, aby skoncovali s vědou a potom se ožení, aby skoncovali s láskou.

Sarah Bernhardtová

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Čtení je nejlepší učení. Sledovat myšlenky velkého člověka, to je ta nejzajímavější věda.

Alexandr Sergejevič Puškin

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Přijetí bez důkazu je základní charakteristikou západní církve, zamítnutí bez důkazu je základní charakteristikou západní vědy.

Gary Zukav

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Nesmyslná bádání jsou příbuzná s netušenými objevy.

Paul Valéry

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vědění-věda

Věda se nesnaží o vysvětlení, stěží se pokouší interpretovat, převážně sestavuje modely. Modelem se myslí matematický konstrukt, který spolu s jistou verbální interpretací popisuje pozorované jevy.

John von Neumann

Nejlepší citáty o...: 

Pages

Subscribe to RSS - Citáty o vědění