Citáty o vášni

Nejlepší citáty o vášni...

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Trvání našich vášní nezávisí na nás právě tak jako délka našeho života.

Francois de la Rochefoucauld

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Vášeň je jako pivo. Když vyprchá, divíte se, co na tom lidi mají.

Ladislav Muška

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Kapka lásky stačí k tomu, aby ten odporný mok vášní dostal jinou příchuť.

Léon Bloy

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Jen malou vášní plá, kdo vyslovit ji může.

Francesco Petrarca

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Jedinec může vehnat masu do vášně, ale téměř nikdy se mu již nepodaří rozpoutanou vášeň opět spoutat.

Stefan Zweig

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Když nás vášeň omrzí, kdekdo nás obdivuje, s jakou silou vůle jsme ji překonali.

Francois de la Rochefoucauld

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje.

Erasmus Desiderius Rotterdamský

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Milostné vášně od nás odcházejí pozvolna, ale zato neúprosně.

Samsoddín Muhammad Háfiz

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Trvání našich vášní nezávisí na nás právě tak jako délka našeho života.

Francois de la Rochefoucauld

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Jestliže se ti podařilo ovládnout vášeň dříve, než ona ovládla tebe, pak se můžes radovat.

Titus Maccius Plautus

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Dychtivost po vládě a moci je silnější, než ostatní vášně.

Publius Cornelius Tacitus

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Kdyby na světě panoval jen rozum a neexistovaly vášně, nastal by konec světa.

Orientální přísloví

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Zabili vášeň a rázem zabili všechno, radost i bolest, utrpení i rozkoš, dobro i zlo, krásu, všechno - zkrátka především ctnost. Jsou moudří a přece nestojí za nic, neboť člověk nabývá ceny jen úsilím.

Anatole France

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Hrdost, ušlechtilá vášeň, není slepá k vlastním chybám, ale pýcha ano.

Georg Christoph Lichtenberg

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Když odoláme vášni, není to proto, že jsme tak silní, ale že vášeň je tak slabá.

Francois de la Rochefoucauld

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Žádný mrtvý není tak dobře pochován jako vyhaslá vášeň.

Marie Ebner-Eschenbachová

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Ovládej vášeň, neposlouchá-li, poroučí.

Quintus Flaccus Horatius

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Milovat je ctnost, milovat se vášeň.

Ján Buzássy

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Láska je jediná vášeň neuznávající minulost ani budoucnost.

Honoré de Balzac

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Všichni jsme omylní a ochotně se dopouštíme chyb, když nás žene prospěch nebo vášeň.

John Locke

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Jestliže se ti podařilo ovládnout vášeň dříve, než ona ovládla tebe, pak se můžeš radovat.

Titus Maccius Plautus

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Láska je jediná vášeň, která se platí mincemi, jež si razí sama.

Anna Louise Germaine de Stäelová

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Vášeň často udělá z nejchytřejšího člověka úplného blázna a z největšího hlupáka chytrého muže.

Francois de la Rochefoucauld

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Vášeň je určitou formou inteligence.

John Erskine

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o vášni-vášeň

Láska je plamen, který zahřívá, vášeň je požár, který ničí.

Aert van der Neer

Nejlepší citáty o...: 

Pages

Subscribe to RSS - Citáty o vášni