Citáty o smíchu

Nejlepší citáty o smíchu...

Chytrost, ne směšnost, musí vyvolávat smích.

Jan Werich

Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.

České přísloví

Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí.

Přísloví

Kdo se směje, místo aby zuřil, je vždycky silnější.

Japonské přísloví

Kdyby se praobyvatel jeskyně uměl smát, dějiny by se vyvíjely jinak.

Oscar Wilde

Je krásné spolu mlčet, krásnější spolu se smát.

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.

Jan Werich

Je ztracený každý den našeho života, kdy jsme se nezasmáli.

Sebestian Roch Chamfort

Kdo se sám sobě nedokáže vysmát, nepatří mezi nejlepší.
Johann Wolfgang von Goethe

Kdo se směje v pátek, v neděli pláče.

Italské přísloví

Je to příliš velká cena za smích, jestliže spočívá v újmě na cti.

Autor neznámý

Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí.

Čínské přísloví

Když jste se naučili umění útěchy, je třeba, abyste se naučili smát.

Zarathuštra

Smích - tu ozvěnu našeho pláče - to křídlo úsměvu, co tluče za oknem nočního strachu, nikdy mít v hrsti nebudem. Kdybychom - nedejte bohové - tu sladkou můru polapili, bylo ba na světě po srandě.

Jan Werich

Humor je, když se navzdory všemu smějeme.

Německé přísloví

Dobrý smích je skutečně něco zázračného.

Lagerlöfová

Boj, smát se a žít, to je klíč.

Autor neznámý

Člověk který se směje, je jako baterka, která se nabíjí.

Miroslav Horníček

Smát se sobě samému? K smíchu!

Gabriel Laub

Bez zkušenosti se smíchem není možné porozumět vážnosti.

Platón

Proč se směješ? Změň jméno a ten příběh bude o tobě.

Horatius

Dokud člověk může, má se smát. Nikdy neví, kdy ho smích přejde.

Autor neznámý

Lidé jsou komická stvoření a život nám poskytuje mnoho příležitostí k smíchu. Takže to jediné, co musíme udělat, je naučit se znovu smát.

Leo Buscaglia

Člověk je jediný živočich, který se směje a pláče: neboť jediný byl zasažen rozdílem mezi tím, jaké věci jsou, a jaké by měly být.

Henry Hazlitt

Dědicův pláč je jenom maskou pro smích.

Publilius Syrus

Syndikovat obsah