Citáty o rozdávání (se)

Nejlepší citáty o rozdávání se...

Nejlepší citáty o rozdávání se

Co rozdáš, to ti nikdo nevezme!

Autor neznámý

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o rozdávání se

Každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán.

Autor neznámý

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o rozdávání se

Nemáme právo být šťastni, jestliže štěstí nerozdáváme, stejně jako nemáme právo užívat bohatství, které jsme nevytvořili.

Shaw

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o rozdávání se

Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději.

Otto František Babler

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o rozdávání se

A když oni jedli, vzav Ježíš chléb, a dobrořečiv, lámal, a dal učedníkům, a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé.

Bible

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o rozdávání se

Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.

Komenský

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o rozdávání se

Gentleman je muž, který se chová slušně i k lidem, které nepotřebuje.

Autor neznámý

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o rozdávání se

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli.

Halen

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o rozdávání se

Jen Bůh má právo konat dobro, a proto ti, kdož se mu pletou do řemesla jsou za to krutě trestáni.

H. Balzac

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o rozdávání se

Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.

Dickens

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o rozdávání se

Dávat znamená dostávat - takový je zákon lásky. Podle tohoto zákona dáváním získáváme, a co rozdáme, dostáváme současně zpět. Zákon lásky je založen na hojnosti - jsme neustále přeplněni láskou, naše zásoby jsou nevyčerpatelné a samovolně přetékají. Když rozdáváme lásku bez jakýchkoliv podmínek a očekávání návratnosti, její prameny v nás ještě sílí. Rozdáváním lásky v sobě tedy zvyšujeme její zásoby a všichni tím jen získávájí.

Gerald G. Jampolsky

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o rozdávání se

A kdybych rozdal všechno co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

Bible

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o rozdávání se

Ze všech našich vad nás nejvíce zesměšňují ctnosti, které předstíráme.

Rochefoucauld

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o rozdávání se

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.

Platón

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o rozdávání se

Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct.

Hrabal

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o rozdávání se

Smysl života je radovat se ze života a činit jej pro každou lidskou bytost krásnějším.

David Ben Gurian

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o rozdávání se

Je to srdce, které rozdává. Ruce už jenom dávají.

Africké přísloví

Nejlepší citáty o...: 
Subscribe to RSS - Citáty o rozdávání (se)