Citáty o politice

Nejlepší citáty o politice...

Nejlepší citáty o politice

Hranice je imaginární čára, oddělující imaginární práva jednoho národa od imaginárních práv jiného.

Ambrose Bierce

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Demenci se často podobá zoufalému pokusu dostat zubní pastu zpět do tuby.

Kay Lorentz

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Kulturní dohoda: dohoda, kterou uzavírají dva státy, které se nedokázaly dohodnout v ničem jiném.

Georges Elgozy

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Nutnost kariéry nutí každého, aby byl straníkem.

Oscar Wilde

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

V politice, kde není odvolávacího soudu, soudí člověk podle výsledku.

Niccolo Machiavelli

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Pro většinu lidí je politika koníčkem, jako filatelie. Filatelisté sice nerozhodují o tom, které známky mají vyjít, ale ti šikovní i tak na tom dovedou vydělat.

Gabriel Laub

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Žít s nepřáteli tak, jako kdyby se jednoho dne mohli stát našimi přáteli, a s přáteli, jako by se mohli stát našimi nepřáteli, to není ani v povaze nenávisti, ani v pravidlech přátelství. Není to zásada morální, ale politická.

Jean de la Bruyére

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Nejhorší kocovinou bývá postižen politik, jenž se tak dlouho opájí vlastní mocí, až způsobí vystřízlivění národa.

Zdeňka Ortová

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Státník má umírat na infarkt, to je nejdůstojnější obchod. Puklo mu srdce pod tíhou povinností.

Ladislav Mňačko

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Revoluce se mohou prosadit násilím, ale udržet se mohou jedině dialogem.

Albert Camus

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Politika je rvačka kvůli zájmům, maskovaná jako zápolení kvůli zásadám.

Ambrose Bierce

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Opozice je skupina, která zabraňuje vládě, aby nepropadla vražednému šílenství, tím, že ochromuje její činnost.

Ambrose Bierce

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Výbor je nekompetentními lidmi vybraná skupina lidí, nepřipravených splnit zbytečné úkoly.

Woody Allen

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Kdo financuje volební boj amerického prezidenta, smí se za trest stát velvyslancem.

Roger Peyrefitte

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Politika skutečně obsahuje bezpočet různých pokušení, a když ji člověk podlehne, mohou ho trochu deformovat.

Václav Havel

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Konzervativec je politik zamilovaný do existujícího zla, odlišující se od liberála, který ho chce nahradit novým zlem.

N.N.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Kdo se ničemu nevyučil, má jen dvě možnosti - buď se stát pomocným dělníkem nebo jít do politiky.

Gabriel Laub

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Velký politik se pozná podle toho, že jeho myšlenky žijí i po jeho smrti anebo po jeho porážce.

Napoleon Bonaparte

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Politika jako taková skýtá neustále náměty pro absurdní dramata.

Josef Škvorecký

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Revoluce nesvrhávají ty nejhorší utlačovatele, jen ty nejslabší.

Gabriel Laub

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Bývá snadnější založit novou stranu, než se krok za krokem vypracovat do čela té, která již existuje.

Luc de Clapiers Vauvenargues

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

President je vedoucí osobnost malé skupiny lidí, o nichž - a právě jenom o nichž - je všeoberně známo, že žádného z nich masy jejich spoluobčanů nechtěly za presidenta.

Ambrose Bierce

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Delegace: Skupina osob zmocněných nezaujímat stanovisko k ničemu a za žádných okolností.

Georges Elgozy

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Konference: Setkání, na němž se dohodne, kdy se bude konat další setkání.

Henry Ginsberg

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o politice

Kompromis je dobrý deštník, ale špatná střecha.

James Russel Lowell

Nejlepší citáty o...: 

Pages

Subscribe to RSS - Citáty o politice