Citáty o náboženství

Nejlepší citáty o náboženství...

Nejlepší citáty o náboženství

Můžete být bez potíží příslušníkem kterékoliv církve, pokud ovšem nevěříte v boha.

Gabriel Laub

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Kdyby v starozákonních dobách existovalo autorské právo, nemohlo by vzniknout ani křesťanství, ani islám.

Gabriel Laub

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Chytrý světec se snaží věřit v boha i v ráji.

Gabriel Laub

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Věřící zůstávají věrni víře, i když změní boha.

Gabriel Laub

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Kristus - anarchista, který měl úspěch. To je vše.

Friedrich Nietzsche

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Vyřezaní světci udělali pro svět mnohem více než živí.

Georg Christoph Lichtenberg

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

To, co vytýkám křesťanství, je skutečnost, že se stalo doktrínou nespravedlnosti.

Albert Camus

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Každý cizí náboženský způsob buď ti stejně svatý jako tvůj.

Jean Paul

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Jakmile jde o peníze, jsou všichni lidé stejného náboženství.

Voltaire

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Dokud nestrhneme zdi mezi náboženstvími, mír na zemi nezavládne.

Son-mjong Mun

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Křesťanství nebylo vyzkoušeno a shledáno nedostatečným - křesťanství bylo shledáno těžkým a ponecháno nevyzkoušeným.

Gilbert Keith Chesterton

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Každé vládnoucí náboženství se snaží postupně likvidovat všechny knihy, až na jednu, kterou tím diskredituje.

Gabriel Laub

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Ateisté urážejí boha, anžto nevěří, že člověk byl stvořen k jeho podobě. Věřící ho urážejí tím, že v to věří.

Gabriel Laub

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Křesťanství je jediné náboženství na světě, které vystihlo, že všemohoucnost bohu nestačí, že musel být, aby byl bohem cele, nejen králem, ale i buřičem.

Gilbert Keith Chesterton

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Světec - mrtvý hříšník, revidovaný a redakčně zpracovaný.

Ambrose Bierce

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Věřící člověk je k obsahům náboženství v jistém smyslu citově vázán.

Sigmund Freud

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Kdo nevidí náboženský smysl erotiky, tomu uniká její podstata. Obráceně, kdo nevidí svazek, kterým je spojeno náboženství s erotikou, tomu unikne i podstata náboženství.

Georges Bataille

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Evangelium má pronikavé oči a vidí hluboko do srdce.

Martin Luther

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Jádro všech náboženství tvoří posvátno, které je vlastní každému náboženství. Náboženství je pak vztah člověka k posvátnému.

Rudolf Otto

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Čím více nás kosíte, tím více je nás. Krev mučedníků je semenem křesťanů.

Tertullianus

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Ke kolika špatnostem dokázalo radit náboženství!

Lucretius

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Žádný svatý není tak malý, aby nechtěl svíčku.

Dánská přísloví

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Každé náboženství měří pevnost víry ochotou dříví na hranici.

Gabriel Laub

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Náboženství je víc než popření světa a života.

Albert Schweitzer

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o náboženství

Ježíš nepřinesl žádné nové náboženství, ale život.

Dietrich Bonhoeffer

Nejlepší citáty o...: 

Pages

Subscribe to RSS - Citáty o náboženství