Citáty o míru

Nejlepší citáty o míru...

Nejlepší citáty o míru

Jen solidární svět může být spravedlivý a žít v míru.

Richard von Weizsäcker

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Každá dokonalá báseň je jedno velké vítězství, každá sladká sloka je celé království míru.

Karel Čapek

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Být připraven na válku je nejúčinnější způsob, jak uchovat mír.

George Washington

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Krása má tu sílu a nadání, že vnáší mír do lidských srdcí.

Miguel de Cervantes y Saavedra

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.

Jan Hus

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Bůh je den i noc, zima i léto, boj i mír, nasycení i hlad.

Hérakleitos

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Kdo chce mír, chystá válku.

Latinské přísloví

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Dokud nestrhneme zdi mezi náboženstvími, mír na zemi nezavládne.

Son-mjong Mun

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Ať děti mých nepřátel žijí v přepychu.

Antisthenés

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Kdo si přeje mír, ať připravuje válku.

Vegetius

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Mír je období podvádění mezi dvěma obdobími bojování.

Ambrose Bierce

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Po hloupém generálovi je nejhorší věc inteligentní generál.

Charles de Gaulle

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Běda vojevůdci, který přichází na bojiště s nějakým systémem.

Napoleon Bonaparte

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Mír se zjednává válkou.

Cornelius Nepos

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Moje pravé křídlo bylo prolomeno, levé křídlo bylo zatlačeno zpět, střed byl rozdrcen. Vydal jsem rozkaz zaútočit na celé frontě.

Ferdinand Foch

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Jdi do boje vesele, neboť mrtví, kteří se nesmějí, jsou oškliví.

Jack London

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.

Albert Einstein

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Kdyby mí vojáci začali přemýšlet, nezůstal by u vojska ani jediný.

Fridrich II. Veliký

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

V mé armádě má každý pěšák ve své tornistře maršálskou hůl.

Napoleon Bonaparte

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Přijdu do Paříže neočekávaně. Mým úmyslem je nemít ani vítězného oblouku, ani jakýchkoli obřadů. Mám příliš dobré mínění o sobě, abych si nějak vážil takových titěrností.

Napoleon Bonaparte

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Mír je pokračování války jinými prostředky.

Oswald Spengler

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Přátelé, i já věřím v prozřetelnost, já však věřím v prozřetelnost většiny, největšího měšce a nejdelšího kanónu.

Abraham Lincoln

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Válka je řada katastrof, která končí vítězstvím.

Georges Clémenceau

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Válka: doba prázdnin pro diplomaty.

Robert Ralph Young

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o míru

Začít válku není nic jiného než rozetnout uzel místo toho, abychom ho rozmotali.

Christian Morgenstern

Nejlepší citáty o...: 

Pages

Subscribe to RSS - Citáty o míru