Citáty o manželství

Nejlepší citáty o manželství...

Kdo máš zlou ženu, veď ji na pouť do Kyjova a z Kyjova do Buchlova a z Buchlova do Modřic - napraví se.

Moravská přísloví

Manželství je hranol, který rozkládá radost na tisíce drobných starostí.

N.N.

Muži se žení, aby unikli samotě, a vstupují do klubů, aby unikli manželce.

Helen Rowlandová

Padesát procent manželských párů se rozvádí. Ostatních padesát se ještě hádá.

Lánský

Člověk je jenom potulný raubíř a uličník, když překročil třicátý rok a neoženil se.

Franz Grillparzer

Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři, manželství se špatnou ženou je jako bouře v přístavu.

Luc de Clapiers Vauvenargues

Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy.

Miguel de Cervantes y Saavedra

Před manželstvím se domníváme, že milujeme - v manželství se to teprve učíme.

Erich Kästner

Pokud to v manželství neklape, je chyba vždy na obou stranách. Jak na straně manželky, tak na straně tchyně.

N.N.

Manželství je riskantnější záležitostí pro ty, kteří mají předpoklady k významnějšímu osobnímu rozvoji.

N.N.

Chceš-li hodnou ženu, buď správným mužem.

Johann Wolfgang Goethe

Největší díla zásluhy o obecné blaho nalézáme na účtech mužů neženatých a bezdětných.

Francis Bacon

Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství.

Benjamin Franklin

Zbohatne-li moudrý, opraví si dům. Zbohatne-li hlupák, opatří si druhou ženu.

Čečenská přísloví

V manželském vztahu zcela zákonitě a nutně proběhne boj o dominanci.

N.N.

Uvažuji o pátém sňatku. Proč ne? Šalomoun měl tisíc žen a jeho jméno zůstalo synonymem moudrosti.

John Barrymoore

Syndikovat obsah