Citáty o lidech

Nejlepší citáty o lidech...

Nejlepší citáty o lidech

Jsou lidé, kteří vlastní a lidé, kteří žijí.

Miloš Zeman

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Jsou lidé, kteří předpokládají, že vše, co se dělá s vážnou tváří, je rozumné.

Georg Christoph Lichtenberg

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.

John Ruskin

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.

Hippokratés

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Jsou lidé, jejichž přirozeností je nezájem o cizí dobro.

Francis Bacon

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Jsou lidé, kteří se i vnitřně odívají, jak to vyžaduje móda.

Berthold Auerbach

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Jediní lidé, jejichž názorům teď naslouchám s úctou, jsou lidé mnohem mladší než já. Mám dojem, že jsou přede mnou. Život jim zjevuje své nejnovější divy. Pokud jde o starce, těm ze zásady odporuji.

Oscar Wilde

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

Sigmund Freud

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Jak mnozí politováníhodní lidé jsou nehodní pomilování!

Louis-Émile Bougaud

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Intuice při odhadování lidí vyžaduje zostření všech smyslů, méně mluvit a více naslouchat.

Mark Hume McCormack

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali nemožné věci.

Renan

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy v nichž by se učila žít s lidmi a se světem.

Mickiewicz

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Jen ten je opravdový humanista, kdo miluje lidi i tehdy, když se s nimi setká v přeplněné tramvaji nebo autobuse.

Krokodil

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Jsou lidé, kteří se méně stydí za hrubé projevy nenávisti než za sebemenší projevy lásky.

Jean Paul

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Kočka nemiluje lidi, jen svůj příbytek u lidí.

Gruzínské přísloví

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Jsou lidé, kteří tráví život tím, že hledají v chování jiných důvody ke zlosti.

Diane Chamberlain

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl.

Aristotelés ze Stageiry

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Je zajímavé, jak jsou k vám lidé milí, když vědí, že jdete pryč.

Michael Arlen

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Je možné celý život opovrhovat lidmi, ale není možné na chvíli nezatoužit po lásce člověka.

Nicolas Ronald Alexis

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Jací jsou to padouši ti počestní lidé!

Émile Zola

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Jací jsou to padouši ti počestní lidé!

Émile Zola

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

I těm nejmoudřejším z nás jsou lidé, kteří přinášejí peníze, vítanější než ti, kteří je odnášejí.

Georg Christoph Lichtenberg

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Jen dva druhy lidí jsou opravdu okouzlující - lidé, kteří vědí naprosto všechno, a lidé, kteří nevědí naprosto nic.

Oscar Wilde

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolest.

Marcel Achard

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o lidech

Jsou lidé, jejichž veškeré zásluhy tkví v tom, že nic nedělají.

Ključevskij

Nejlepší citáty o...: 

Pages

Subscribe to RSS - Citáty o lidech