Citáty o kultuře

Nejlepší citáty o kultuře...

Nejlepší citáty o kultuře

Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.

Jan Werich

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o kultuře

Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

Sigmund Freud

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o kultuře

Kultura člověka je lepší než jeho zlato.

Arabská přísloví

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o kultuře

Hra je starší než kultura; ať je totiž pojem kultury vymezen sebenepřesněji, přece jen v každém případě předpokládá lidskou společnost, a zvířata nečekala, až je lidé naučí, jak si mají hrát. Můžeme dokonce klidně říct, že lidská civilizace nepřipojila k obecnému pojmu hry žádný podstatný znak.

Johan Huizinga

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o kultuře

Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.

Antoine de Saint-Exupéry

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o kultuře

Civilizace - moc nad světem. Kultura - láska ke světu.

Antoni Kepińsk

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o kultuře

Kultura se vytváří jako jeden souvislý řetěz.

Jan Bauch

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o kultuře

Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

Karel Taige

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o kultuře

Kultura je to, co udělalo, že člověk je něčím jiným než náhodným úkazem v přírodě.

André Malraux

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o kultuře

Každé individuum si musí samo a bez zastoupení osvojit kulturu a žít svůj život.

Kosík

Nejlepší citáty o...: 
Subscribe to RSS - Citáty o kultuře