Citáty o ideálech

Nejlepší citáty o ideálech...

Nejlepší citáty o ideálech

Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekání.

Pitigrilli

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Celkem vzato nám mužům ženské hnutí velice lichotí. Ženy se snaží být nám rovny. To znamená, že představujeme jejich ideál.

Autor neznámý

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou - také v tobě.

Carlyle

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Mnozí si uchovali své ideály po celý život, protože nikdy nebyli v pokušení je uskutečnit.

Patricie Holečková

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Jedni na ideály umírají, druzí z nich tloustnou.

William Somerset Maugham

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Ideologie je prefabrikovaná duševní potrava. Masovým spotřebitelům je přidělována v mikroskopických sterilizovaných baleních.

Gabriel Laub

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Kdo nemá ideály, idealizuje si to, co má.

Patricie Holečková

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Ideologie je soubor pohádek pro odrostlé dětiny.

Gabriel Laub

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Ideály jsou jen k tomu, aby se na nich vydělávalo.

Stefan Zweig

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Člověka, který může ztroskotat na svých ideálech, nazýváme životaschopným.

Petr Altenberg

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout.

Ernest Hemingway

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Bez snů a ideálů nelze být člověkem.

Fischer

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Nové ideály se rodí vždy v předstihu doby.

N.N.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Utopie nabízí nereálné vyhlídky do budoucna, aby zachránila realitu, která žádné reálné vyhlídky nemá.

Gabriel Laub

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Idealista je člověk, který věří, že musí věřit.

Gabriel Laub

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Ale žít jenom proto, aby člověk žil, to je dost málo. Život musí obsahovat hodnoty, pro které stojí za to žít.

Arthur Charles Clarke

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Každý vidí ideál lásky v opaku toho, co sám je.

Jean-Richard Bloch

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Hvězdy na nebi, už možná neexistují, právě tak je tomu s ideály dřívějších generací.

Tennessee Williams

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Cit určuje naše ideály, z citu pocházejí motivy našeho usilování, ale správné prostředky musí určovat rozum a jen rozum.

Tomáš Garrigue Masaryk

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Idealista je spravedlivý člověk, který obelhává sebe samého stejně jako ostatní.

Gabriel Laub

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Utopisté jsou šťastní lidé, kteří se nikdy nedožijí uskutečnění svých snů.

Gabriel Laub

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Člověka, který může ztroskotat na svých ideálech, nazýváme životaschopným.

Petr Altenberg

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o ideálech

Kdo dovede pracovat v reálném světě, ale žít ve světě ideálů, ten dosáhne nejvyšší mety.

Karl Ludwig Börne

Nejlepší citáty o...: 
Subscribe to RSS - Citáty o ideálech