Citáty o hříchu

Nejlepší citáty o hříchu...

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Flirt je hřích počestných žen a počestnost hříšnic.

Paul Bourget

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Kde hřeší stáří, tam se mládí učí špatnému.

Publilius Syrus

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Kdo nemiluje, hřeší svým způsobem.

Alphonse Daudet

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Dluh neplacen, hřích neodpuštěn.

Srbské přísloví

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Časem člověk lituje všech hříchů, kterých se dopustil, ale nejvíc těch, které zapomněl spáchat.

Brigitte Bardotová

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Hřích nabude nové a opravdové hrůzy v okamžiku, když to začne vypadat, že se na něj přijde.

Mark Twain

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Nejpříjemnější životní soupeř je zřejmě pokušení, proto mu nakonec každý rád podlehne.

Zdeňka Ortová

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Když žena muži jednou odpustila, nesmí mu ohřívat staré hříchy k snídani.

Marlene Dietrichová

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Časem člověk lituje všech hříchů, kterých se dopustil - a také těch, které zapomněl spáchat.

Brigitte Bardotová

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Časem litujeme všech hříchů, jichž jsme se dopustili, a těch několika, které jsme propásli.

Liz Taylorová

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Nemohu si pomoci, jsem s to odolat všemu kromě pokušení.

Oscar Wilde

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Je několik dobrých prostředků proti pokušení, ale nejjistější je zbabělost.

George Bernard Shaw

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Lidé kteří odolávají pokušení, jen oddalují kapitulaci.

Charles Maurice Talleyrand-Périgord

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Když hřešíte proti bratřím a ubíjíte jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu.

Bible

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Hřešiti jest lidské, odpouštěti božské.

Walther

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Dějiny nás učí ctnosti, příroda nás ustavičně nabádá k hříchu.

Karl Ludwig Börne

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Ale především bych vám chtěl říct, že by bylo mnohem méně skandálů, kdyby si lidé neidealizovali hřích a nevystavovali se na odiv coby hříšníci.

Gilbert Keith Chesterton

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Neřest je hnusná nejvíce v malých poměrech.

Julius Zeyer

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Neřesti vznikají ze zkaženosti srdce, poklesky z temperamentu, směšnosti a duševní vady.

Jean de la Bruyére

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Člověk nepozná jak je dobrý, dokud polovina jeho štěstí nezávisí na velkém hříchu.

Jean Paul

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Svatá odhodlání se ztrácejí v hříšných pokušeních jako sladké řeky ve slaném moři.

Francois de la Rochefoucauld

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Svědomí nás neodvrací od hříchu, jen nám brání se z něho těšit.

Jean Cocteau

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Vybíravost je schopnost odolat pokušení v nadějí, že později přijde něco lepšího.

John A. Lincoln

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Nikdy neodolávám pokušení, protože jsem zjistil, že co je pro mne špatné, to pro mne není pokušení.

George Bernard Shaw

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty o hříchu a pokušení

Člověk bez adresy je pobuda. Člověk s dvěma adresami je prostopášník.

George Bernard Shaw

Nejlepší citáty o...: 

Pages

Subscribe to RSS - Citáty o hříchu