Citáty o bibli

Nejlepší citáty o bibli (biblické citáty)...

Nejlepší citáty z bible

Z večera potrvá žal, ale z jitra nevrátí se prozpěvování.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Řeč vaše budiž ano, ano - ne, ne.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Nevědomost hříchu nečiní.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Blahoslavení pokojní, neboť oni budou zváni syny Božími.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Ruka pracovitých panovati bude.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Lepší jest kus chleba suchého s pokojem, nežli dům hovad se svárem.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Co slíbíš, to splň! Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Moudrý má v hlavě oči, kdežto hlupák chodí ve tmě.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Bratr mající oporu v bratru je jako opevněné město.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Poznání připravilo lidi o pobyt v ráji.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Hledejte a naleznete.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Mírná řeč láme hněv.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Všichni lidé bratři jsou.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Kdo vítr seje, klidí bouři.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Z mnohého vědění mnoho smutku.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Lepší jest jméno dobré nežli mast výborná.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Tlucte, a bude vám otevřeno.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Propast vyvolává propast.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Dejte a bude vám dáno.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Blahoslavení pokojní, neboť oni budou zváni syny Božími.

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Běda těm, od nichž pokušení vzchází!

Nejlepší citáty o...: 

Nejlepší citáty z bible

Kdo se povyšuje, bývá ponížen.

Nejlepší citáty o...: 

Pages

Subscribe to RSS - Citáty o bibli